5a semana de residència de la Dame du Cirque a la Central del Circ.