DECA! En aquest taller de diàbolo, començarem aprenent una base comuna i necessària per després deformar-la i jugar amb ella.

En aquest laboratori de diàbolo, començarem aprenent una base comuna i necessària per després deformar-la i jugar amb ella.

Explorarem la relació entre cos i objecte, centrant-nos en la recerca d’un llenguatge personal, i caminarem cap a algunes de les infinites possibilitats que existeixen en el món dels malabars, i del diàbolo en particular.