Curs de diàbolo dirigit a persones amb un nivell mig-alt, on tractarem tant la tècnica comuna com el llenguatge propi adaptant-nos al nivell de cadascú.

Curs de diàbolo dirigit a persones amb un nivell mig-alt, on tractarem tant la tècnica comuna com el llenguatge propi adaptant-nos al nivell de cadascú.

Mirarem la tècnica des de la base per poder fer-la nostra, buscant superar-nos en el dia a dia a través de la constància i la paciència, deduint mètodes educatius per arribar a assolir objectius difícils.

Proporcionant eines de búsqueda i creació per adquirir noves gramàtiques, i defensar els nous llenguatges adquirits.