Textures en l’espai, l’intercanvi que es realitza entre un ésser viu amb l’entorn.

Un mecanisme respiratori global que està interrelacionat amb l’activitat a nivell cel·lular, aquesta és imprescindible per obtenir l’energia necessària per viure.

Podeu veure-les totes en seüent llista de reproducció.